EM…

Những dòng này được viết vào một ngày mưa cuối tháng 6/2015… Gần 1 năm và mọi sự cũng dần khác . . . Thật ra nhiều cô gái rõ ràng rất tốt, nhưng lại khó yêu, mà nói khó yêu cũng chẳng phải, là khó tìm được người hiểu và hợp với cô ấy….