Ước nguyện ban đầu

  Tình yêu không phải, cứ vui vẻ hạnh phúc lúc ban đầu là có thể bên nhau lâu dài. Cũng chẳng phải vì không hợp mà chia tay. Bởi, nếu không hợp thì sao lại yêu nhau? Chẳng qua là, thời gian thay đổi, cuộc sống thay đổi nên tình yêu cũng có thể…