Em không khóc đâu!

Có những ngày mọi người lần lượt bỏ đi. Mọi chuyện buồn, không vui lần lượt đổ xuống đầu em cùng một lúc. Em mệt, em buồn, em đau lòng. Nhưng lại không cho bản thân được phép khóc? Em không dám khóc, Bởi vì chỉ cần khóc thì nước mắt cứ thế không ngừng…